METAprogram

Metaprogram, Värden och Dolda antaganden.
Hur våra metaprogram och värden styr oss och hur vi kan arbeta med META-modellen för att upptäcka våra grundläggande antaganden och trosatser.

Metaprogram är specifika filter som vi använder i vår kontakt med omvärlden. De omtolkar till vad vi tillåter komma in från yttervärlden. De modellerar också vad som kommer inifrån oss när vi kommunicerar med omvärlden. De är som dörrar vi öppnar till vårt inre när vi kommunicerar med omvärlden. Tänk på de processer som pågår när vi filtrerar: generalisering, omstrukturering och uteslutning. Dessa dörrar kan förefalla konstanta men de kan ändras utifrån samman- hang och vad som händer inom oss. Och filtreringsprocessen kan förändras eller nyanseras.

Metaprogram är inte en beskrivning av oss som personligheter utan snarare en föreställning om hur vi interagerar i olika miljöer och sammanhang. De beskriver vad vi tar in och släpper ut i olika sammanhang.

Vi lägger märke till hur människor svarar på olika frågor snarare än vad de svarar. Med några enkla frågor kan du alltså se vad som triggar en persons motivation och hur han internt processar.


             Master practitioner Skandinaviska NLP-Institutet©

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      


Utbildningar

Februari 2020
M Ti O To F L S
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 1

Händelser

Inga händelser

Anmälan nyhetsbrev!

Epost 
Namn