Time Line practitioner

 

TIME LINE THERAPY®-practitioner 

Tidslinjeterapi

Vi är alltid på en tidsresa.Varje gång vi erinrar oss något som hänt

eller föreställer oss en erfarenhet tränger sig en alternativ värld in i

vårt medvetande. Ny forskning visar hur betydelsefulla detta

jonglerande med tiden är för vårt tänkande.


Vårt tidsbegrepp är ett sätt att orgasnisera vår värld. I detta

inkluderas  att all erfarenhet har en tidsmässig förankring i vårt

medvetande. Din hjärna lagrar all din erfarenhet i tidsföljd. Det

innebär att du har en tidsbunden ordning på dina minnen. Varje

erfarenhet i livet är kodad och lagrad djupt i din själ.

Tidslinjen är en individuell referens som symboliskt representerar

ditt liv- en metafor för hur din hjärna arbetar. Med hjälp av tidslinjen

skapar vi en kommunikation med ditt undermedvetna.

Det gör att du på ett enkelt sätt får tillgång till undanträngda

negativa erfarenheter och på ett skonsamt sätt kan ladda ur dem.

Du kan utforska din "inre rymd" och påverka din framtid.. Du kan

bryta livslånga mönster vilket resulterar i dramatiska

förändringar i din personliga utveckling. Time Line Therapy har

visat sig vara ett mycket effektivt instrument i förändringsarbete.

NLP-Institutet är Skandinaviens enda godkända utbildare i Time

Line Therapy®.

Kursen leder till certifikat och berättigar till medlemskap i

Time Line Therapy Association. 

Vi erbjuder en Time Line Therapy  practitionerutbildning och

även  en masterutbildning enligt reglerna för TimeLine Therapy

Association.

Innehåll:

Hur fungerar vårt undermedvetna? 

Hur tar man fram tidslinjen?

Har alla människor en tidslinje?

Vad kan man använda metoden till?

Varför sker så dramatiska förändringar?

En del i kursmaterialet är en film och en

tillhörande modellering. 

Kursledare: Bo George Sjöberg, leg psykolog,

                     Master Trainer of Time Line Therapy

Utbildningen leder till certifikat som Time Line practitioner

och berättigar till medlemskap i Time Line Therapy Association

 

Nästa utbildning: 14-16 oktober 2013

Pris: 9.000:- + moms

 


Vad är Time Line Therapy™?

Vem är Du om inte en samling av dina minnen? Varje erfarenhet i livet är kodad och lagrad djupt i din själ som ett minne. Alla minnen, från det förflutna, nuet, och även framtida minnen lagras i vår hjärna. Tidslinjen är en individuell referens, som symboliskt representerar personens liv. Genom att använda de tekniker som Time Line T erbjuder kan vi ladda ur negativ erfarenhet, förändra begränsande beslut eller lösa upp konflikter  som är lagrade i vårt minne. Detta resulterar i dramatiska förändringar i den personliga utvecklingen. Vi kan bryta livslånga mönster.         

Time-Line-metoden innebär att man arbetar med tidslinjen som en metafor för hur vårt undermedvetna organiserar minnen. Genom detta instrument kan man på ett lättsamt sätt få tillgång till undanträngda negativa erfarenheter som man på ett skonsamt sätt ”laddar ur”. 

 
   

Utbildningar

Februari 2020
M Ti O To F L S
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 1

Händelser

Inga händelser

Anmälan nyhetsbrev!

Epost 
Namn