NLP Hypnos utbildning

seal3h(2) copy.jpg   

 

 

 

 

 

 

RadioIntervju med Bo George Sjöberg om hypnos

http://www.nlpinstitutet.com/hypnos1.mp3 

Vår hypnosutbildningen är på 3 moduler

om 8 dagar.(2+3+3).

Modul I introducerar till det vi kallar det hypnotiska 

språket. Dels det som i NLP kallas "uptime" dvs när man

i vaket tillstånd är i hypnos och dels i det inre tillståndet

av hypnotiskt medvetande. Vi lär oss här hur vi kan använda

bägge dessa tillstånd i utvecklings och behandlingsarbete.

Hypnos är ett kraftfullt instrumenti terapeutiskt eller ut-

vecklande arbete. Vår utbildning bygger mycketpå den sk

Milton-modellen efter Milton Ericksons indirekta metod och

hans språkmönster.  Den är en effektiv modell för att arbeta

med individuella förändringar. Kursen vänder sig till den som

vill lära sig använda hypnos som förändringsmetod och förstå

mer av relationen medvetet/undermedvetet och därmed kunna

arbeta med förändring på olika nivåer.

En mängd olika användninsområden finns och en uppsjö på

forskning som bekräftar hypnosens användbarhet i olika samman-

hang. Man kan t ex använda hypnos som smärtlindring vid

operationer och som ett instrument för helande och psykoterapi.

Forskning visar också minskad blödning, snabbare tillfrisknande

mm vid vissa operationer. Vidare är den ett effektivt instrument

i samband med prestationshöjande aktivitet inom idrotten.

Milton Erickson är idag en av de största auktoriteterna inom

hypnos och han var en av modellerna bakom och har en stor plats

inom NLP. Betoningen i kursen ligger på Ericksons inriktning och

därför en fördjupad förståelse av Ericksons  indirekta metod. En

central del av utbildningen är djuptransarbete ( arbete med 

sekundär medvetenhet)som syftar till

helande och att kunna använda hypnos som ett instrument vilket

syftar till att gangna individens långsiktiga utveckling. Utbildningen

leder till ett certifikat från American Boardof Hypnotherapy: 

www.abh-abnlp.com

Lärare är Bo George Sjöberg, leg psykolog och NLP-tränare.

Bo George har närmare 40m  års erfarenhet. Under 2016 kommer

Bo George Sjöberg att ta emot ett begränsat antal personer för

djuptransarbete.

Hypnos I är en grundkurs i det vi kallar det hypnotiska språket. 

Modulerna II och III syftar till att ge kompetens i djuptransarbete

dvs fördjupningsstrategier, djupare nivåer för helande och integration.

HYPNOS I ges den    i Stockholm:

Det hypnotiska språket

HYPNOS II 4-6 oktober, HYPNOS III 22-24 November

Innehåll:

Metoden är föreläsning-demonstration-övning.

Deltagare förväntas vara aktiva och deltaga i olika övningar.

Den behandlar ämnen som :

- Vad är hypnos?

- Kan alla hypnotiseras?

- Olika nivåer av djup

- medvetet/omedvetet

- Rapport

- Ericksons språkmönster

- Ytstruktur/djupstruktur

- snabbinduktion

- Transderivational search

- Revivification

-Fyrstegsprotokoll

-Hypnotiska principer

-Fördjupningstekniker

-Suggetionstest

-Meveten/omedveten dissociation

-ankring av nivåer/induktionsankare

-signaler på trance

 mm

 
 

 

 

 
Utbildningar

April 2020
M Ti O To F L S
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Händelser

Inga händelser

Anmälan nyhetsbrev!

Epost 
Namn