Kommunikation, kroppsspråk och mikrouttryck

 DEN DOLDA FÖRDEL som framgångsrika människor har

är deras förmåga att möta andra människor där de är och

därifrån skapa en kommunikation. Den dolda retoriken är

vad man kan kalla detta.  En retorik som bygger mer på

tvåvägskommunikation...och förmågan att läsa kroppsspråk.

Vi har gjort en kurs som bygger på det och som lär dig

grunderna i den dolda retoriken.  Kursen har tre delar. Varje

del presenteras på en dag. Du kan ta varje del för sig som

ett endagsseminarium om du vill men du kan också bestämma

dig för att ta hela kursen på tre dagar.

ÄR DU SÄLJARE, FÖRHANDLARE, POKERSPELARE ELLER

CHEF?  DÅ ÄR DENNA KURS ETT MÅSTE!

Kommunikation! Hur gör du den bättre genom att kunna läsa

människor och använda en större del av din potential  i mötet

med människor. Du förbinder dig inte att ta mer än en dag av

kursen men för att få en helhet och integrera de olika delarna:

läsa av, kommunicera och agera bör du ta alla tre. Förutom att

läsa kroppsspråket har intonationen och syntaxen i språket

en avgörande betydelse. Det är syntesen av detta som ut-

gör konsten att kommunicera.

 Seminarium

"JAG SER VAD DU TÄNKER..."

Endagsseminarium om konsten att läsa människor.

Vill du bli bättre på att läsa människor?

Vill du lära dig grunderna i det vi kallar kroppsspråk?

ogon-1.jpg

 I umgänget med andra människor blir du bättre på att

hantera relationer och att se var du har andra. Det innebär

att du blir bättre på att avläsa och tolka signaler. För att bli

mer träffsäker och få en bättre intuition lär vi dig att läsa

av människors uttryck.

Mikrouttryck är en väsentlig del av vårt kroppsspråk

och den mest centrala delen i vår personliga personliga

kommunikation. De är avgörande i försäljning, förhand-

ling och argumentation. Mikrouttryck avslöjar hur vi

känner oss och ansiktet är den viktigaste fokuspunkten

i samtalet. Genom att lära oss läsa ansiktet och se

mikrouttrycken har vi den viktigaste kunskapen i 

detta sammanhang.

På vår kursdag om mikrouttryck får du träna och

utvärdera din kunskap i ämnet och samtidigt en

guidning till utveckling. Du får också ett eget

tränings-program för att fortsätta din träning på egen

hand.

Exempelvis: vad innebär en vidgad pupill?

Att lära sig läsa individer är ungefär som att lära sig cykla.

Först är du koncentrerad på hur du skall göra: hur skall du

hålla styret?, hur fort skall du trampa?, hur skall du sitta? etc.

Till att börja med så är du alltså aktivt koncentrerad men allt-

eftersom du lär dig cykla så  låter du ditt undermedvetna

sköta cyklingen och ditt medvetna jag är fokuserat på annat.

Du är passivt koncentrerad.

Undervisningsprocessen är föreläsning-demonstration

-övning och resultatet är en upplevelsebaserad inlärning.

Innehåll:


Kommunikationprocessen,  Ansiktets uttryck, Ögonen
Gester, Andning, Tempo, Rytm, Huvud o Kropp

Endagsseminariet Jag ser vad du tänker ...  kommer i

Stockholm den

Deltagare förväntas vara aktiv och deltaga i olika övningar.

  Seminarium II

"JAG HÖR VAD DU TÄNKER..."

Endagsseminarium som bygger på språket och hur vi

påverkar oss själva  och andra genom våra språkmönster.

Vi lär dig hur du kan använda språket för att skapa kontakt.

Språkmönster innebär den ickeverbala delen av språket

såsom intonation, syntax etc.

Du lär dig också hur du skall ställa frågor så att du får en

kvalite´ i informationen.  

Processen är föreläsning-demonstration-övning och resultatet

är en upplevelsebaserad inlärning.

Innehåll: Kartan och territoriet,Ytstruktur och djupstruktur i

språket.  Hur undviker du språkliga missar och får kvalitativ

information. Hur kan du skapa bättre kontakt genom ditt

sätt att använda språket? 

Deltagare förväntas vara aktiv och deltaga i olika övningar.

Seminarietet ges i Stockholm den

 

Seminarium III

"VI MÖTS DÄR DU ÄR..."
Endagsseminarium om konsten att skapa personlig kontakt. 

 Hur skall du agera du för att göra kontakten naturlig.

Hur skall du skapa en kontakt som är naturlig och otvungen

 och där du når den andre personen är en upplevelsebaserad

inlärning.

Deltagare förväntas vara aktiv och deltaga i olika övningar.

Seminariet ges i Stockholm den

För priser och anmälan se menyn under pris och anmälan

 Kursledare: Bo George Sjöberg, leg psykolog, NLP tränare

 

 

 

Utbildningar

Februari 2020
M Ti O To F L S
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 1

Händelser

Inga händelser

Anmälan nyhetsbrev!

Epost 
Namn