Coachande ledarskap

 

Under 2015 kommer vi att starta en kurs i Coachande ledarskap

gruppcoaching/teambuilding.

Kursen kommer att fokusera på hur man bygger en kultur som med

rätt klimat förstärker en positiv utveckling och bygger in en strategi 

för att utnyttha gruppens resurser.

Kursen kommer att gå i fyra steg där gruppens utveckling tydliggörs

och hur gruppens värden, klimat  och struktur utvecklas. Ett fokus

kommer att vara hur olikhet kan bli en resurs. Ett annat kommer att

vara hur energin kanaliseras i en produktiv utveckling. Ett tredje

kommer att vara hur olika individer bidrar till gruppens utveckling.

Kursen kopplas till hur man coachar gruppen  till framgång. Utbildningen

har en introduktion plus tre moduler.  En dags introduktionskurs med

genomgång av strategier för coachande ledarskap

 

Modul I:Utforskande av olika tankemönster i gruppen, genomgång

av strategier.

Modul II: aktivitet typ segling som ett sätt att få kött på de tidigare

modulerna dvs skapa en grupp med gemensamma erfarenheter.

Modul III: Resultat, utvärdering, utvecklings-möjligheter.

Utbildningens syftar till att ge en modell för hur grupper fungerar och

hur man med olika metoder kan styra upp en positiv och kreativ

utveckling i gruppen.

Instrument som kommer att användas  och läras ut är :

50 steg för coachande ledarskap av BoG Sjöberg en endags

introduktion  2016.

Brain dominance profiles. Ett instrument som beskriver stilen i

sättet att tänka och hur detta påverkar gruppens utveckling. Vilka

tankemönster har gruppen och medarbetarna i gruppen. Hur

påverkar det individerna och gruppens respektive individens utveckling.

Instrumentet har under många år använts i företag som Volvo, Ericsson,

SAAB m.fl.

Sociogram. Ett sätt att beskriva gruppens struktur.

Värdestruktur och gruppvärden.

Strategier för att utveckla gruppens resurser,

målinriktning och produktivitet.

Kursledare kommer att vara Bo George Sjöberg,leg psykolog och sociolog.

Bo George är utbildad gruppterapeut vid Uppsala Gruppcentrum, Psykodrama-

regissör av Zerka Moreno samt encountergruppledare av Will Schutz.

Han är master Trainer of NLP och har arbetat med terapigrupper, personal-,

lärar-, utbildnings-, teater- samt ledningsgrupper i näringslivet.  Han har en

bred erfarenhet av att utveckla grupper.  Kunder har varit allt från behandlings-

hem till Volvo, SAAB, Hästens sängar m fl.

 

 

 

 


 Utbildningar

April 2020
M Ti O To F L S
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Händelser

Inga händelser

Anmälan nyhetsbrev!

Epost 
Namn