Argumentation

En kurs som syftar till att ge grunder i en praktisk

argumentation.

Alla kommer vi ibland in i situationer där vi måste

argumentera för det vi tror på. Eller utforska vad

som är bästa alternativet.  Vilken väg skall vi ta?

Vad är skillnaden på argumentation och kommunikation?

Vad innebär det att argumentera? Och vilka  faktorer är

verksamma? Hur kan vi omtolka en uppfattning så att den

kommer i ett helt nytt ljus? Hur kan vi bli mer övertygande?

Vilken är din verklighetsstrategi ? och hur påverkar den dina

argument. Kursen innehåller språkliga såväl som ickeverbala

moment. Man skapar ett nytt perspektiv och får därmed en

ny innebörd i det som sägs. Syftet är att ge deltagaren ett

verktyg för att argumentera bättre genom att praktisk träna

på olika instrument. Vi utvecklar dina kognitiva filter!

Kursen tar upp de viktigaste aspekterna på argumentation

såsom kognitioner/emotioner, verklighetsstrategier, värden,

tro och intentioner.Vi analyserar hur de spelar med i argumen-

tationen. Vad är den dolda retoriken? Vilken är intentionen

bakom argumentationen?

Vi  tittar på hur både verbal och icke-verbal kommunika-

tion påverkar. Kursen är inriktad på praktisk övning. Hur kan

man möta och omtolka motpartens  argument? Hur möter

man invändningar och kritik?

Kursdeltagare skall efter kursen ha en mer medveten

approachi sitt sätt att argumentera och kunna analysera

och spegla argument.

Går att kombinera i Master Practitioner.

Mallorca den19-20 oktober

Stockholm den 28-29 oktober

Göteborg     den      kl 09.00-16.30

Malmö         den      kl 09.00-16-30 

Pris:15.000:- inklusive lunch fm o em kaffe,  o material 

Lärare är:

Bo George Sjöberg, leg psykolog NLP institutet samt

Bert Lehrberg, Professor vid juridiska Institutionen, Uppsala Universitet.

Utbildningar

April 2020
M Ti O To F L S
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Händelser

Inga händelser

Anmälan nyhetsbrev!

Epost 
Namn